Regulamin

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady:

1.1. działania sklepu internetowego „Gomez.pl”,
1.2. zakładania Konta Klienta w sklepie internetowym „Gomez.pl”,
1.3. sprzedaży towarów w sklepie internetowym „Gomez.pl”,
1.4. dokonywania płatności za złożone zamówienia,
1.5. realizacji zamówienia,
1.6. procedury reklamacyjnej,
1.7. ochrony danych osobowych (tzw. polityka prywatności)
oraz inne ogólne warunki umowne sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego „Gomez.pl”.

2. DEFINICJE

2.1. Gomez – Michał Dobicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Dobicki „Gomez” w Poznaniu (60-693) przy ul. Tomasza Drobnika 2, NIP 7792252464, REGON 634580699, tel. 61 307 03 15, tel. kom. 509 395 957, e-mail: sklep@gomez.pl.
2.2. Sklep internetowy „Gomez.pl” – sklep internetowy prowadzony przez Gomez w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działający pod adresem www.gomez.pl,
2.3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego „Gomez.pl”, dostępny na stronie internetowej www.gomez.pl w zakładce „Regulamin”,
2.4. Klient – osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym „Gomez.pl”,
2.5. Konto Klienta – indywidualne konto zarejestrowane na stronie sklepu internetowego „Gomez.pl”, przyspieszające proces składania zamówienia oraz umożliwiające Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego „Gomez.pl”, zakładane w sposób określony w pkt Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania Regulaminu,
2.6. Strona – Klient lub Gomez (zwane łącznie Stronami).

3. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO „GOMEZ.PL”

3.1. Gomez w ramach sklepu internetowego „Gomez.pl” prowadzi zorganizowaną sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3.2. W sprzedaży w sklepie internetowym „Gomez.pl” znajdują się w szczególności odzież, obuwie oraz akcesoria damskie, męskie i dziecięce.
3.3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Na stronie każdego towaru znajduje się jego zdjęcie oraz informacja o jego cenie, a także właściwościach – w szczególności materiale, z którego jest wykonany, rozmiarze, marce, itp.

4. SPRZEDAŻ TOWARÓW

4.1. Sprzedaż towarów w ramach sklepu internetowego „Gomez.pl” odbywa się na podstawie zamówienia złożonego Gomez przez Klienta na odległość - poprzez stronę internetową www.gomez.pl.
4.2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, określając w szczególności wielkość i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego towaru oraz wybiera sposób płatności i dostawy.

5. CENY

5.1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich w wartości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła).
5.2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w pkt Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6. KONTO KLIENTA

6.1. W ramach sklepu internetowego „Gomez.pl” każdy Klient ma możliwość założenia indywidualnego Konta Klienta (opcjonalnie).
6.2. Zasady korzystania z Konta Klienta dostępne są tutaj.
6.3. Rejestracji Konta Klienta można dokonać na stronie sklepu internetowego „Gomez.pl” pod adresem www.gomez.pl.
6.4. W celu założenia Konta Klienta należy:

6.4.1. kliknąć ikonkę „Zarejestruj się” na stronie sklepu internetowego „Gomez.pl”,
6.4.2. wypełnić formularz rejestracji,
6.4.3. zaakceptować warunki regulaminu,
6.4.4. po wypełnieniu formularza rejestracji kliknąć ikonkę „Wyślij” na końcu formularza.

6.5. W celu dokonania modyfikacji Konta Klienta należy:

6.5.1. zalogować się,
6.5.2. kliknąć w odnośnik „Moje konto”,
6.5.3. wybrać zakładkę „Moje dane”,
6.5.4. po wprowadzeniu modyfikacji należy kliknąć ikonkę „Wyślij ” na końcu formularza.

6.6. W celu usunięcia Konta Klienta należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Można to zrobić wysyłając maila na adres: sklep@gomez.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 61 307 0315 lub 509 395 957.
6.7. W celu zalogowania się do Konta Klienta należy kliknąć ikonkę „Zaloguj się” na stronie sklepu internetowego „Gomez.pl”.
6.8. Aby zalogować się do Konta Klienta, należy wpisać w formularzu logowania adres e-mail podany przy rejestracji oraz swoje indywidualne hasło dostępu.
6.9. Szczegóły Konta Klienta są dostępne po kliknięciu ikonki „Moje konto” znajdującą w prawym górnym rogu strony.

7. GOMEZ CLUB

7.1. W ramach sklepu internetowego „Gomez.pl” każdy Klient ma możliwość uczestnictwa w programie Gomez Club.
7.2. Zasady Gomez Club dostępne są tutaj.
7.3. Rejestracji uczestnictwa w Gomez Club można dokonać na stronie sklepu internetowego „Gomez.pl” pod adresem www.gomez.pl.
7.4. W celu rejestracji uczestnictwa w Gomez Club należy:

7.4.1. założyć Konto Klienta zgodnie z pkt Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania,
7.4.2. w formularzu rejestracji Konta Klienta zaznaczyć opcję „Program Gomez Club – system rabatowy”.

7.5. W celu wycofania się z uczestnictwa w Gomez Club należy:

7.5.1. zalogować się,
7.5.2. kliknąć w odnośnik „Moje konto”,
7.5.3. wybrać zakładkę „Moje dane”,
7.5.4. odznaczyć pole „Program Gomez Club – system rabatowy”,
7.5.5. kliknąć w ikonkę „Wyślij”.

7.6. Szczegóły uczestnictwa w Gomez Club dostępne są w strefie Konta Klienta w zakładce „Twój Rabat”.

8. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

Składanie zamówienia przez Klienta odbywa się następująco:

8.1. Należy wejść na stronę wybranego towaru poprzez kliknięcie ikonki danego towaru na stronie sklepu internetowego „Gomez.pl”.
8.2. Na stronie wybranego towaru, należy kliknąć ikonkę „Dodaj do koszyka". Produkt zostaje dodany do koszyka.
8.3. W przypadku chęci kontynuowania zakupów, należy dodać do koszyka kolejny towar w sposób wskazany w pkt 8.2.
8.4. W przypadku chęci zakończenia składania zamówienia, należy kliknąć ikonkę „Pokaż koszyk" znajdującą w prawym górnym rogu strony.
8.5. Po wejściu na stronę koszyka, by złożyć zamówienie, należy kliknąć ikonkę „Dalej".
8.6. Nastąpi wówczas automatyczne przekierowanie Klienta na stronę wyboru sposobu kontynowania składania zamówienia. Możliwe jest kontynuowanie składania zamówienia bez konieczności rejestracji Konta Klienta lub dokonując logowania na Konto Klienta.
8.7. Po dokonaniu wyboru sposobu kontynowania składania zamówienia bez rejestracji lub udanym zalogowaniu na Konto Klienta nastąpi automatyczne przekierowanie Klienta na stronę składania zamówienia: „KROK 1 – Przyjęcie zamówienia”, gdzie widoczna będzie towary objęte zamówieniem i ich łączna cena. By przejść do kolejnego kroku składania zamówienia należy kliknąć ikonkę „Dalej".
8.8. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę „KROK 2 – Płatność i dostawa”.
8.9. Należy wybrać jedną z metod dostawy oraz sposobu płatności, zaznaczając wybraną opcję, a także podać dane do realizacji zamówienia. W przypadku zalogowania na Konto Klienta możliwe jest skorzystanie z automatycznego uzupełnienia danymi podanymi przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta (opcja „Tak jak w moich danych”) lub wybrać opcję „Użyj innych danych” i podać dane do realizacji zamówienia. W polu „Uwagi do zamówienia” możliwe jest wpisanie dodatkowych uwag do składanego zamówienia. By przejść do kolejnego kroku składania zamówienia należy kliknąć ikonkę „Dalej".
8.10. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę „KROK 3 – Podsumowanie”.
8.11. Wyświetlone zostanie podsumowanie składanego zamówienia, obejmujące informację o danych Klienta do realizacji zamówienia, towarów objętych zamówieniem, ich cenie, wybranym sposobie dostawy i jego koszcie, wybranej formie płatności oraz łącznej kwocie do zapłaty.
8.12. Następnie należy kliknąć ikonkę „Wyślij”, co stanowi potwierdzenie przez Klienta złożenia zamówienia oraz wyboru metody wysyłki i sposobu płatności.
8.13. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę „KROK 4 – Przyjęcie realizacji”.
8.14. Wyświetlone zostanie informacja o przyjęciu złożonego zamówienia do realizacji przez Gomez i jego numerze. W przypadku wyboru metody płatności „Przelew na konto” wyświetlone zostaną ponadto dane do przelewu. W przypadku wyboru metody płatności „Karta/Przelewy24” nastąpi następnie automatyczne przekierowanie na stronę dokonywania płatności elektronicznych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.
8.15. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. Złożone zamówienia widoczne są również w strefie Konta Klienta w zakładce „Historia zamówień”.
8.16. W przypadku, gdy Gomez nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi on o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

9. SPOSOBY PŁATNOŚCI

9.1. Istnieją następujące sposoby płatności złożone zamówienie:

9.1.1. z góry:

a) przelew na konto („Przelew na konto”),
b) płatność kartą kredytową("Karta/Przelewy24"),
c) płatność za pomocą serwisu „Przelewy24” ("Karta/Przelewy24"),

9.1.2. przy odbiorze:

a) płatność przy odbiorze („Płatność przy odbiorze”),
b) płatność w sklepie („Odbiór w sklepie”).

9.2. Wyboru sposobu płatności dokonuje się na stronie „KROK 2 – Płatność i dostawa”, o której mowa w pkt 8.8 i 8.9,
9.3. W przypadku wybrania jako metody płatności za towar "Karta/Przelewy24", dyspozycję płatności można zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia lub później w zakładce danego zamówienia w strefie Konta Klienta w zakładce „Historia zamówień”.
9.4. Termin płatności z góry wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
9.5. W przypadku wybrania metody płatności za towar przy odbiorze „Odbiór w sklepie” zapłata następuje do rąk pracownika sklepu Gomez w Poznaniu przy ul. Drobnika 4/6 przy odbiorze zamówienia.

10. DOSTAWA, ODBIÓR ZAMÓWIENIA

10.1. Możliwe są następujące sposoby dostawy lub odbioru zamówienia:

10.1.1. dostawa przez kuriera GLS na adres wskazany przez Klienta,
10.1.2. dostawa do Paczkomatu InPost wskazanego przez Klienta,
10.1.3. odbiór zamówienia przez Klienta (lub osobę przez niego upoważnioną) w sklepie Gomez w Poznaniu przy ul. Drobnika 4/6.

10.2. Koszty dostawy na terenie Polski są następujące:

10.2.1. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy przez kuriera GLS – 14,00 zł,
10.2.2. w przypadku wyboru płatności z góry i dostawy do Paczkomatu InPost – 14,00 zł,
10.2.3. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze i dostawy przez kuriera GLS – 16,00 zł,
10.2.4. w przypadku wyboru płatności przy odbiorze i odbiorze w sklepie – 0,00 zł.

10.3. W przypadku zamówień o wartości powyżej 200,00 zł dostawa przez kuriera GLS i za pośrednictwem InPost na terenie Polski jest bezpłatna.
10.4. Możliwa jest dostawa przesyłki poza granice Polski.
10.5. Koszty dostawy poza granice Polski są zgodne z cennikiem kuriera GLS. W celu ustalenia kosztów dostawy konkretnej przesyłki należy skontaktować się z Gomez.
10.6. Zgodnie z Prawem przewozowym, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien żądać od przewoźnika niezwłocznego, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zgłosić przewoźnikowi żądanie ustalenia stanu przesyłki.

11. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

11.1. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Gomez dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
11.2. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia jest krótszy niż 30 dni i kształtuje się następująco:

11.2.1. w przypadku zamówień płatnych z góry są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru) w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zapłaty od Klienta,
11.2.2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze są one kompletowane i nadawane (lub gotowe do odbioru) w ciągu 1 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia,
11.2.3. przeciętny czas dostawy przesyłki do Paczkomatu InPost to 1-2 dni od momentu nadania,
11.2.4. przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera GLS przesyłką zwykłą to 48 godzin od momentu nadania,
11.2.5. przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera GLS przesyłką priorytetową to 24 godziny od momentu nadania,
11.2.6. przeciętny czas dostawy przesyłki przez kuriera GLS za granicę od momentu nadania to 5 dni.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Gomez w ramach sklepu internetowego „Gomez.pl” bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
12.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
12.3. Oświadczenia o odstąpieniu można kierować na adres:
Michał Dobicki
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Dobicki „Gomez”
ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznań,
lub składać w sklepach Gomez.
12.4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest tutaj.
12.5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dołączany jest do każdego zrealizowanego zamówienia.

13. REKLAMACJE

13.1. Gomez odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
13.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
13.3. Domniemywa się, że towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Gomez, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.
13.4. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Gomez opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że Gomez zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
13.5. Gomez nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
13.6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
13.7. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Gomez ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów dostarczenia.
13.8. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w pkt Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Gomez nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia
13.9. Klient traci uprawnienia przewidziane z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Gomez. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
13.10. Gomez odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania tego towaru. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
13.11. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem 1 roku od stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w pkt Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.
13.12. Zawiadomienie Gomez o niezgodności towaru z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.
13.13. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, jeżeli Gomez w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.
13.14. Reklamacje można kierować na adres:
Michał Dobicki
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Dobicki „Gomez”
ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznań,
lub składać w sklepach Gomez.
13.15. Przykładowy wzór reklamacji dostępny jest tutaj.
13.16. Gomez obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13.17. Jeżeli Gomez otrzymał reklamację Klienta i nie ustosunkował się do jej żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji przez Gomez umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury) jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy (realizację zamówienia).
14.2. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia i korzystania z Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i korzystania z Konta Klienta uniemożliwia założenie i korzystanie z Konta Klienta.
14.3. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu uczestnictwa w programie Gomez Club jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w programie Gomez Club uniemożliwia uczestnictwo w programie Gomez Club.
14.4. Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.
14.5. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.
14.6. Administratorem danych osobowych jest Michał Dobicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Dobicki „Gomez” w Poznaniu (60-693) przy ul. Tomasza Drobnika 2, NIP 7792252464, REGON 634580699, tel. 61 307 03 15, tel. kom. 509 395 957, e-mail: sklep@gomez.pl.
14.7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 200 2r., Nr 101 poz. 929 tj. ze zm.) przez Gomez w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury), a także, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu założenia i korzystania z Konta Klienta, w celu uczestnictwa w programie Gomez Club, w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
14.8. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, a także - w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych - ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.

15. PRAWA AUTORSKIE

15.1. Prawa do zawartości strony internetowej sklepu internetowego „Gomez”, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, logo i innych treści i elementów, przysługują Gomez.
15.2. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej sklepu internetowego „Gomez.pl” lub jej części bez zgody Gomez.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 tj.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 929 tj. ze zm.).

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 16 grudnia 2013 r.

Michał Dobicki
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Dobicki „Gomez” w Poznaniu

drukuj stronę