Każdy proces zatrudniania nowego pracownika jest dostosowany do precyzyjnych wymagań danego stanowiska, dlatego poszczególne etapy rekrutacji mogą się różnić między sobą. Mają jednak pewne cechy wspólne: