• FINAL SALE | DO -40% EXTRA | KOD: EXTRAFS
   WOMEN | MEN | KIDS

 •   -15% NA PIERWSZE ZAKUPY

 •   DARMOWE ZWROTY

 •   Darmowa dostawa

Regulamin

Gomez.pl - sklep internetowy pod adresem www.gomez.pl, prowadzony przez Gomez

 

GOMEZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-693), przy ul. Tomasza Drobnika 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934369 (akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 9721248769, REGON 302694351, o kapitale zakładowym 110 000 zł, wpłaconym w całości; e-mail: [email protected], infolinia: 61 2229112, będąca właścicielem sklepu internetowego gomez.pl

 

Regulamin i jego akceptacja

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umowne sprzedaży Klientom przez Gomez, za pośrednictwem sklepu internetowego gomez.pl, towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego gomez.pl oraz innych usług dodatkowych, świadczonych przez Gomez drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej gomez.pl.

 

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w gomez.pl oraz skorzystanie innych usług dodatkowych, świadczonych przez Gomez drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej gomez.pl (w szczególności założenie i korzystanie z Konta Klienta). Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego gomez.pl i/lub przed skorzystaniem z innych usług dodatkowych dostępnych na gomez.pl (m. in. w trakcie zakładania Konta Klienta).

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania w pliku PDF tutaj.

 

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego gomez.pl;

Klient – osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym gomez.pl (tj. zawierająca umowę sprzedaży na odległość przy pomocy strony gomez.pl) i/lub korzystająca z Konta Klienta.

Strona – Klient lub Gomez (zwane łącznie Stronami).

 

Informacje o sklepie internetowym gomez.pl

W ofercie gomez.pl znajdują się produkty marek premium, w szczególności odzież, obuwie i akcesoria (damskie, męskie i dziecięce). Dokładamy starań, aby sprzedawane przez nas produkty były szczegółowo opisane. Na stronie produktu oprócz jego nazwy, zdjęcia, ceny, informacji o rozmiarze, marce, składzie surowcowym i innych przydatnych informacji, zazwyczaj znajdziesz informację o rzeczywistych wymiarach produktu.

 

Ceny w sklepie internetowym gomez.pl podawane są w wysokości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła). Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sposoby i koszty dostawy można sprawdzić tutaj.

 

Gomez dba o prawa konsumenta i dokłada wszelkich starań, by postanowienia umów zawieranych za pośrednictwem gomez.pl z Klientami, będącymi konsumentami, były zgodne z prawem konsumenckim. Dlatego postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości są tłumaczone na korzyść konsumenta. W przypadku wystąpienia niezamierzonej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Korzystanie ze strony internetowej www.gomez.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w zamówienia w sklepie internetowym gomez.pl) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych wskazanych w sekcji „Wymagania Techniczne” Regulaminu.

 

Dokonanie zakupów na gomez.pl

Zawarcie pomiędzy Gomez a Klientem umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego gomez.pl (sprzedaż na odległość) odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego gomez.pl.

 

Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta.

 

Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru produktów, określając w szczególności rozmiar i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego produktu oraz wybiera sposób płatności i dostawy. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta przycisku:

„Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub przycisku o podobnej treści.

 

Szczegółowa instrukcja składania zamówienia jest dostępna tutaj.

 

Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Gomez dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko. Zazwyczaj czas realizacji zamówienia kształtuje się następująco (jednak nie jest on gwarantowany):

- w przypadku zamówień płatnych z góry są one kompletowane i nadawane w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania zapłaty od Klienta, a czas dostawy przesyłki przez przewoźnika od momentu jej nadania wynosi do 5 dni,

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze są one kompletowane i nadawane w ciągu 1 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

Jeżeli Gomez opóźnia się z realizacją zamówienia (tj. jeśli zamówienie nie zostało zrealizowane mimo upływu 30 dni od dnia jego złożenia), Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.

 

Własność zamówionego produktu przechodzi na Klienta dopiero po zapłacie Gomez jego ceny.

 

Konto Klienta

Konto Klienta zarejestrowane na gomez.pl stanowi dodatkową usługę, świadczoną przez Gomez na czas nieokreślony. Założenie i korzystanie z Konta Klienta jest bezpłatne. Można z niego zrezygnować w każdej chwili.

 

Konto Klienta przyspiesza proces składania zamówienia w gomez.pl oraz umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcji sklepu internetowego, takich jak:

- udział w dodatkowych Programach, dostępnych na gomez.pl (np. Gomez Club),

- obserwowanie produktów dostępnych na gomez.pl, wybranych przez Klienta (lista życzeń),

- dostęp do danych osobowych podanych przez Klienta,

- wgląd w historię złożonych zamówień (co najmniej 2 lata wstecz) oraz sprawdzenie statusu ich realizacji,

- zapisywanie zawartości Koszyka na gomez.pl (tj. zapisywanie w Koszyku dostępnych produktów, dodanych przez Klienta do Koszyka w trakcie wcześniejszego korzystania ze sklepu internetowego gomez.pl przy użyciu Konta Klienta, nie kupionych jeszcze przez Klienta).

 

Aby założyć Konto Klienta/zalogować się na Konto Klienta należy postępować zgodnie z instrukcją podaną tutaj.

Sposoby płatności Dostępne sposoby płatności i szczegółowe informacje odnośnie każdego z nich są podane tutaj.

 

Ponadto informacja o dostępnych sposobach płatności (wraz z informacją o koszcie skorzystania z danego sposobu płatności, jeśli wiąże się on z dodatkowymi kosztami), jest dostępna w toku składania zamówienia.

 

Wyboru sposobu płatności dokonuje się w trakcie składania zamówienia.

 

W przypadku wyboru płatności wykorzystujących platformy płatności zewnętrznych operatorów płatności elektronicznych (płatność z góry), po naciśnięciu przycisku rozpoczęcia procedury zapłaty (dostępny bezpośrednio po złożeniu zamówienia) należy postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych.

W przypadku wyboru płatności za towar przy jego odbiorze (za pobraniem) zapłaty za zamówienie należy dokonać u przewoźnika przy odbiorze przesyłki.

 

Dostawa

Dostępne sposoby dostawy zamówionych produktów, ich koszt i przewidywany czas są podane tutaj. Ponadto informacja o dostępnych sposobach dostawy (wraz z informacją o koszcie danego sposobu dostawy) i/lub możliwości odbioru własnego (i jego miejscu) jest dostępna w toku składania zamówienia. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się w trakcie składania zamówienia.
 

Odstąpienie od umowy (zamówienia)

Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

 

Gospodarczej, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego gomez.pl (sprzedaż na odległość), bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można kierować na adres Gomez (tradycyjny/elektroniczny) wskazany w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Gomez o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać tutaj.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gomez), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Gomez został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Gomez może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Klient zobowiązany jest odesłać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformuje Gomez o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

Dane kontaktowe Gomez do odstąpienia od umowy podane są w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- o świadczenie usług, jeżeli Gomez wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Gomez utraci prawo odstąpienia od umowy,

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Gomez nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Reklamacje Gomez ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar zgodny z umową.

Gomez odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli towar jest niezgodny z umową, zgodnie z przepisami prawa.

 

Aby złożyć reklamację, Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza reklamacji dla towarów zakupionych po 1.01.2023 r. można pobrać tutaj.
Wzór formularza reklamacji dla towarów zakupionych do 31.12.2022 r. można pobrać tutaj.

 

Reklamacje można kierować na adres Gomez wskazany w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu.

 

Szczegółowa procedura rozpatrywania reklamacji dla towarów zakupionych po 1.01.2023 r. oraz przysługujące Klientowi roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową opisane zostały tutaj.
Szczegółowa procedura rozpatrywania reklamacji dla towarów zakupionych do 31.12.2022 r. oraz przysługujące Klientowi roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową opisane zostały tutaj.

 

Badanie satysfakcji Klienta 

Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w sklepie internetowym gomez.pl. Przedmiotem opinii może być również zdjęcie zakupionego produktu w sklepie internetowym.

Gomez po dokonanych zakupach wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego wystawienie opinii. Formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dotyczącego  opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Gomez ponownie wysyła zaproszenie.

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w sklepie internetowym gomez.pl.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Gomez na stronach sklepu internetowego oraz na stronie internetowej niezależnego partnera, wyspecjalizowanego w zbieraniu opinii (www.trustmate.io).

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Gomez, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej oraz inne prawa Gomez lub osób trzecich.

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w sklepie internetowym. Autorem opinii nie może być Gomez ani jego pracownicy lub współpracownicy bez względu na podstawę prawną współpracy.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Polityka prywatności (dane osobowe)

Informacje dot. przetwarzania przez Gomez danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

 

Cookies

Aby ułatwić korzystanie ze strony internetowej gomez.pl, Gomez wykorzystuje technologię znaną jako „cookies”. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej gomez.pl. Polityka cookies dostępna jest tutaj.

 

Logi serwera

Zebrane logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną internetową gomez.pl.

Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową gomez.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem stroną internetową gomez.pl.

Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera strony internetowej gomez.pl jest dostępny tutaj.

 

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta ze strony internetowej www.gomez.pl i świadczonych za jej pośrednictwem usług (w tym złożenie zamówienia w zamówienia w sklepie internetowym gomez.pl), to:

a) urządzenie komputerowe z dostępem do Internetu,

b) przeglądarka internetowa,

c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz posiadanie aktualnego Javascript,

d) posiadanie i podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia,

e) programu do otwierania plików PDF (w celu odczytywania plików udostępnionych przez Gomez do pobrania w formacie PDF, np. niniejszego Regulaminu).

Gomez informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Możliwe zagrożenia z tym związane wskazane są tutaj. Gomez podejmuje odpowiednie działania w celu zminimalizowania tych ryzyk.

 

Postepowanie reklamacyjne dot. usług świadczonych drogą elektroniczną na gomez.pl

Reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego gomez.pl oraz innych usług, świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej gomez.pl, można zgłaszać Gomez pisemnie lub mailowo na adres Biura Obsługi Klienta Gomez podany w sekcji „Dane kontaktowe” Regulaminu w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości.

Reklamacja jest rozpatrywana przez Gomez w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyłącza praw Klienta przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

Treści bezprawne

Zakazane jest dostarczania przez Klienta w ramach sklepu internetowego gomez.pl treści o charakterze bezprawnym.

Prawa autorskie Wszelkie prawa do strony internetowej gomez.pl, a w szczególności prawa autorskie do zawartości tej strony, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo Gomez oraz innych treści i elementów, przysługują Gomez.

W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej gomez.pl lub jej części bez zgody Gomez.

 

Zmiana Regulaminów

Gomez może dokonać zmiany Regulaminów sklepu internetowego gomez.pl w razie:

• zmiany przepisów prawa konsumenckiego, zmiany bezwzględnie wiążących lub względnie wiążących (jeśli zmiana przepisów względnie wiążących nastąpiła na korzyść konsumenta) przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, znajdujących się w ofercie sklepu internetowego gomez.pl lub usług świadczonych przez Gomez drogową elektroniczną przy użyciu strony internetowej gomez.pl, znajdujących zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Gomez lub konieczności dostosowania regulaminu do tych przepisów,

• jeśli konieczność dokonania zmiany regulaminu wynika z orzeczenia właściwego sądu lub organu,

• w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za klauzulę niedozwoloną przez właściwy organ lub sąd,

• w razie uznania danego rodzaju postanowienia regulaminowego za czyn nieuczciwej konkurencji lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez właściwy organ lub sąd,

• w razie zmian technicznych i technologicznych na stronie gomez.pl, mających na celu zwłaszcza zwiększenie bezpieczeństwa korzystania ze strony gomez.pl (w szczególności w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z korzystaniem usług drogą elektroniczną), zwiększenie komfortu korzystania ze strony gomez.pl przez Klienta lub dodanie nowych funkcjonalności na stronie gomez.pl,

• wprowadzania nowych usług na stronie gomez.pl,

• zmiany danych adresowych lub kontaktowych Gomez, podanych w Regulaminie.

 

W razie zmiany Regulaminu, Gomez opublikuje nowy Regulamin na stronie gomez.pl, a ponadto poinformuje Klienta mailowo o dokonaniu zmiany Regulaminu.

W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, zawartej z Gomez, której dotyczy zmiana Regulaminu.

Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży on Gomez (pisemnie lub mailowo) oświadczenia o braku akceptacji nowej treści Regulaminu. Brak akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta danej umowy, łączącej go z Gomez, której Regulamin uległ zmianie niezaakceptowanej przez Klienta.

 

Wprowadzone zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta (w szczególności zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla umów sprzedaży towarów zawartych przez Klienta i Gomez przed zmianą Regulaminu).

Postanowienia końcowe dotyczące konsumentów Jeżeli Klient jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Ponadto, jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

Informujemy o możliwości rozwiązywania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR, e-mail: [email protected].

 

Postanowienia końcowe dotyczące Klientów niebędących konsumentami

Jeżeli Klient nie jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie (właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu – dla dzielnicy Stare Miasto).

Z chwilą wydania przez Gomez produktów   objętych   zamówieniem   przewoźnikowi,   na   Klienta (nie będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem/produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu/produktów. Gomez nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika ani za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu/produktów powstałe od przyjęcia go/ich do przewozu do wydania go/ich Klientowi przez przewoźnika.

W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami (z wyłączeniem osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), Gomez wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących między przedsiębiorcami). Gomez ponosi wobec Klienta (nie będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.

 

W przypadku Klientów (niebędących konsumentami lub osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) Gomez może dokonać dowolnej zmiany Regulaminu w każdym czasie (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o stosowaniu i zmianie wzorców umownych).

 

Dane kontaktowe Gomez

Siedziba:

GOMEZ Spółka akcyjna

Tomasza Drobnika 2

60-693 Poznań Polska/Poland

 

Dane kontaktowe Gomez:

GOMEZ S.A. 

Biuro Obsługi Klienta Diamentowa 9

62-002 Suchy Las Polska/Poland

e-mail: [email protected], infolinia: 61 222 91 12

 

Dane kontaktowe Gomez do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

GOMEZ S.A. Odstąpienie od umowy ul. Św. Mikołaja 1

62-080 Swadzim,

Polska

e-mail: [email protected], infolinia: 61 222 91 12

 

Dane kontaktowe Gomez do składania reklamacji:

GOMEZ S.A. 

Reklamacje

ul. Św. Mikołaja 1

62-080 Swadzim, Polska

Informacje -> e-mail: [email protected], infolinia: 61 222 91 12

 

Dane kontaktowe Gomez odnośnie Gomez Club:

GOMEZ S.A.

Gomez Club

ul. Diamentowa 9

62-002 Suchy Las Polska/Poland

e-mail: [email protected], infolinia: 61 222 91 12

 

 

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania w pliku PDF tutaj.

 

 

 

Dowiedz się jak złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym:


Instrukcja składania zamówienia


Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez w tych celach danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 


Dowiedz się jak założyć i korzystać z Konta Klienta w naszym sklepie internetowym:

Instrukcja zakładania i korzystania z Konta Klienta

Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez w tych celach danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności

 


Dowiedz się w jaki sposób Gomez rozpatruje reklamacje:
 

Dotyczy towarów zakupionych po 01.01.2023r.:
Do pobrania - Procedura rozpatrywania reklamacji przez GOMEZ 

Dotyczy towarów zakupionych do 31.12.2022r.:
Do pobrania - Procedura rozpatrywania reklamacji przez GOMEZ


Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez w tych celach danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 


Jeśli chcesz zgłosić reklamację kupionego u nas produktu, możesz skorzystać z formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zgłosić reklamację skontaktuj się z nami 
pisemnie lub mailowo:
Gomez S.A.
Reklamacje
św. Mikołaja 1
62-080 Swadzim, Polska
[email protected]

 

Dotyczy towarów zakupionych po 01.01.2023r.:
Do pobrania - Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Dotyczy towarów zakupionych do 31.12.2022r.:
Do pobrania - Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

 

Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji zamieszczone są tutaj oraz w naszym Regulaminie.
Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez w tych celach danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

 


Jeśli chcesz zwrócić kupiony w naszym sklepie internetowym ( w ramach prawa do odstąpienie od umowy zawartej na odległość), możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zgłosić odstąpienie od umowy (zwrot produktu) skontaktuj się z nami pisemnie lub mailowo:
Gomez S.A.
Odstąpienie od umowy
ul. Świętego Mikołaja 1
62-080 Swadzim, Polska
[email protected]


Do pobrania - Formularz zwrotu (odstąpienia od umowy zawartej na odległość)


Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość zamieszczone są tutaj oraz w naszym Regulaminie.
Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez w tych celach danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie Politykę prywatności, która opisuje
w jaki sposób Gomez przetwarza Twoje dane osobowe.


Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Gomez Spółka akcyjna
ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznań, Polska

KRS
0000934369 (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) | NIP 9721248769 | REGON 302694351
akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego


Możesz się z nami skontaktować:

 • mailowo: [email protected]
 • telefonicznie: +48 61 222 91 12
 • drogą pocztową:
  Gomez S.A.
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Diamentowa 9

  62-002 Suchy Las, Polska

Możesz się także skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych:

 • imię i nazwisko: Krystian Erens
 • mailowo: [email protected]
 • telefonicznie: +48 61 222 91 12
 • drogą pocztową:
  Gomez S.A
  Data Protection
  ul. Diamentowa 9
  62-002 Suchy Las, Polska

Więcej o przetwarzaniu przez Gomez danych osobowych dowiesz się z Polityki prywatności.


Do pobrania - Polityka prywatności


Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy technologię znaną jako „cookies”. Możesz w każdej chwili
wyłączyć lub ograniczyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies - może to jednak spowodować
utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej w zakresie, w jakim wykorzystuje ona pliki cookies.


Więcej o korzystaniu przez Gomez z cookies dowiesz się z Polityki cookies.

 

Do pobrania - Polityka cookies


Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 


Dowiedz się jakie zagrożenia mogą się wiązać z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Dbamy o to, by zminimalizować te ryzyka.


Do pobrania - Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną


Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 


Jeśli chcesz zrezygnować z Konta Klienta w naszym sklepie internetowym, możesz skorzystać z formularza rezygnacji z Konta Klienta, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby dokonać rezygnacji, skontaktuj się z nami pisemnie lub mailowo:
Gomez S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las, Polska
[email protected]


Pamiętaj, że rezygnacja z posiadania Konta Klienta automatycznie spowoduje rezygnację z uczestnictwa w Programie Gomez Club (oraz innych Programów/Akcji Gomez, do udziału w których Konto Klienta – zgodnie z Regulaminem danego
Programu/Akcji - jest niezbędne).


Do pobrania - Formularz rezygnacji z Konta Klienta


Szczegółowe informacje dotyczące rezygnacji z Konta Klienta zamieszczone są w naszym Regulaminie.
Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez w tych celach danych osobowych zawarte są w 
Polityce prywatności.

 


Dowiedz się jak działa i w jaki sposób możesz przystąpić do naszego elitarnego programu lojalnościowego Gomez Club.


Do pobrania - Regulamin Programu Gomez Club


Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez w tych celach danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


Jeśli chcesz zrezygnować z udziału w Programie Gomez Club, możesz skorzystać z formularza rezygnacji z Programu Gomez Club, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby dokonać rezygnacji, skontaktuj się z nami pisemnie lub mailowo:
Gomez S.A.
Gomez Club
ul. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las, Polska
[email protected]

Pamiętaj, że rezygnacja z uczestnictwa w Programie Gomez Club spowoduje utratę przez Ciebie zniżek przysługujących Ci
w ramach Programu Gomez Club oraz usunięcie wszelkich danych, dotyczących tych zniżek.


Do pobrania Formularz rezygnacji z Programu Gomez Club


Szczegółowe informacje dotyczące rezygnacji z udziału w Programie zamieszczone są w naszym Regulaminie.
Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez w tych celach danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 


Zapoznaj się z regulaminem naszego Newslettera.


Do pobrania - Regulamin Newslettera


Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez w tych celach danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.
 


Zapoznaj się z Regulaminem naszej aplikacji mobilnej:

Regulamin aplikacji mobilnej

Informacje dotyczące przetwarzania przez Gomez danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.